14 Nisan 2021 Çarşamba   

Muammer KÜTÜK / Kütükler Yapı Yön. Kur. Bşk. / Yatırım Stratejileri

TEŞEKKÜRLER BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ...

 

ÖNCELİKLE Kasım 2020’de yazmış olduğum köşe yazımda Bayrampaşa Belediyesine AFET toplanma alanları ile ilgili eleştiride bulunmuştum. AFET toplanma yerlerinin olası bir depreme hazır olmadığını, en zaruri ihtiyaç olan bay-bayan ve engelli vatandaşlarımız için bu alanlarda bir WC’nin mutlaka bulunmasını dile getirmiştim. Sağolsun Bayrampaşa Belediyesi, Terazidere Mahallesi Şehit Yıldırım Özbir Parkından başlayarak bu toplanma alanlarına modern WC’leri yapacak olması ziyadesiyle bütün Bayrampaşa  halkını sevindirmiştir. Bu vesileyle emeği geçen Bayrampaşa Belediye Başkanına, Başkan Yardımcılarına, bu güzel projede kimin emeği varsa teşekkürü bir borç bilirim. İsteyince yapıldığını, çalışınca olduğunu görmüş olduk.
***
Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan konut inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e indirildi
30.01.2021 Tarih 31380 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 29.01.2021 tarih 3470 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere: 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmazın maliklerine mevcut inşaat alanlarının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan, konutlara ilişkin (net alana ve büyükşehir belediye sınırındakiler için emlak vergi değerine bakılmaksızın) inşaat taahhüt işlerinde %18 olan KDV oranı %1 e indirilmiştir.
İndirimli KDV oranı: 1,5 katın üzerindeki ilave inşaatlara ait konutlar için ve ticari alanlara (dükkan / ofis / vb.) isabet eden inşaat taahhüt işlerini kapsamadığından buralara isabet eden inşaat taahhüt işlerinde genel oran %18 uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.Yapılan bu KDV oranı indirimi ile kentsel dönüşüm alanları içindeki taşınmaz maliklerine yapılacak yeni konutlar için maliyetlerde % 17’lik bir teşvik sağlanmıştır.Yine bu düzenleme kapsamındaki konutların inşaat taahhüt işleri için müteahhit tarafından 30.01.2021 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalarda yüzde 1. KDV hesaplanacağından müteahhitlere kanunun 29/2’inci maddesi gereği genel hükümler çerçevesinde (cumhurbaşkanı kararında indirimli orandan KDV iade alınamaz hükmü almadığından) indirimli orandan KDV iade hakkı doğacaktır.
Cumhurbaşkanı Kararı
MADDE 1: 8/10/2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürülüğe konulan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 5.maddesinin:
A) Birinci fıkrası kapsamındaki tabloda yer alan 50.000 TL ibaresi 80.000TL şeklinde 125.000 TL ibareleri 200.000 TL şeklinde
B) Üçüncü fıkrasında yer alan 625.000 TL’yi ibaresi 1.000.000 TL şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3: Bu karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tarih: 13 Mart 2021 Cumartesi    Hit: 6565
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol