14 Haziran 2024 Cuma   

PROSTAT BÜYÜMESİ

PROSTAT BÜYÜMESİ
 

* Her bir erkek 40 yaşını geçince, bilgi kaynaklarına ulaşım kolaylığının sayesinde kendine “Acaba bende prostat varmıdır?” diye sorar. Prostat organ olarak, erkek idrar yollarının bir parçası olup, iki açıdan önem arz etmektedir. Birincisi, prostatın idrar depolama ve işeme ile ilgili meydana getirdiği problemlerdir. İkincisi, prostat kanseridir. İşeme ile ilgili problemler kişiyi bir şekilde mutlaka rahatsız edeceğinden dolayı, kişi kendini/şikayetlerini ihmal etmeyip üroloji doktoruna başvurursa zamanında gerekli tıbbi/cerrahi müdahele yapılmış olur. Ancak prostat kanseri kişide çoğunlukla bulgu vermez. Bu durum kişileri yanılgıya sürükleyebilir; ”Benim şikayetim yok ki, kontrole ne gerek var.” diye düşünebilir. Bu nedenledir ki, 40 yaş üstü erkeklerde, şikayetleri olmasa dahi prostat hastalıkları açısından üroloji muayenesi önerilir. Üroloji polikliniğine başvurulduğunda, muayene ve kişinin yaşına/belirli risk etkenlerine göre belirlenmiş bazı laboratuvar tetkiklerinin sonuçlarına istinaden değerlendirme yapılır, takip/tedavi planı oluşturulur. 

SÜNNET
Sünnetle ilgili konular toplumda çokça tartışılan, farklı gerekçelerle farklı önerilerde bulunulan, berberlerin (tarihte sünnetçilerin esas mesleği berberlik olmuştur), sağlık memurlarının (artık yasaklanmıştır) yaptığı, bazı cerrahi branşlar tarafından da uygulanan bir cerrahi işlemdir.
Sünnetle ilgili en çok konuşulan/sorulan konulardan birisi sünnet yaşıdır. Sünnet yaşı ile ilgili tıbbi gerekçeler istisna olmak koşulu ile iki optimal/doğru temele dayanan öneride bulunabilirim;
- Cocuğun kendi istediği yaşta (her çocukta farklı olabilir) yapılmalı veya;
- Veliler karar vermişse yapılmalı.
Bunların ötesinde de sünnetle ilgili birçok konu endişe doğurduğu için doktorunuzla işlem öncesinde detaylı konuşmanız önerilir.

VARİKOSEL
Genç erkeklerde kısırlık yapabilen, testislerin venöz (toplar damar) damarlarının genişlemesi durumudur. Bekar/genç erkekler çoğunlukla kasık ağrısı, testis etrafında ele gelen kurtçuklar gibi şikayetlerle üroloji doktoruna başvururlar. Evli erkeklerin başvuru nedeni ise çocuk isteği sonrasında  belirli bir süre geçmesine rağmen gebeliğin gerçekleşmemesidir. Vurgulanması gereken önemli noktalardan birisi: Varikosel düzeltilebilir bir durumdur. Operasyonla Varikoselin kısırlık yapması önlenebilmektedir. Bu durum özellikle bekar gençlerde ihmal edilmemesi gereken bir meseledir. Maalesef bekar gençlerde farklı nedenlerle ihmallerle karşılaşabiliyoruz. Zamanında gerekli cerrahi müdahelenin yapılması ilerde ortaya çıkabilecek kısırlığı önleyecektir.

İNMEMİŞ TESTİS
Doğuştan sonra testislerin (hayaların) torbada olmama durumudur. Günümüzde doğumlar çoğunlukla sağlık kuruluşunda gerçekleştiğinden çocuk doktoru tarafından muayene esnasında saptanır ve Üroloji doktoruna yönlendirilir. İnmemiş testis durumu kendi içerisinde de çeşitlilik göstermektedir. Söz konusu çocuklar genel sağlıkları açısından belirli riskleri taşırlar. Bu ve konu ile ilgili tüm diğer noktalar doktor tarafından muayene/takip süresince anne-babalar için detaylandırır. Doktorun önerilerine uyulduğu taktirde yüz güldürücü sonuçlar elde edilir. Belirli koşulların varlığında takip yapılır, nihai çözüm olarak operasyon yapılır.

İDRAR YOLLARINDA TAŞ
İdrar yollarının taş hastalığı toplumumuzda önemli oranda görülmektedir. Vücutla ilgili, çevre ile ilgili birçok etken taş hastalığını meydana gelmesini kolaylaştırmakla birlikte yeterli hacimde su içilmemesi de önemli bir kolaylaştırıcı etkendir. İdrar yollarının taş hastalığı derken, böbrek, üreter (böbrekten idrar torbasına idrar taşıyan kanal) ve mesane (idrar torbası) taşlarını kastederiz. Tedavi seçeneklerini belirleyen özellikler, taşın bulunduğu yer ve taşın büyüklüğüdür. Günümüzde idrar yollarında bulunan taşlar çoğunlukla endoskopik (kapalı) yöntemlerle ameliyat edilmektedir.  ESWL, belirli taş lokalizasyonu ve büyüklüğünde ses dalgaları ile her hangi bir cerrahi girişim yapmadan, taşı kırmamızı sağlayan bir başka yöntemdir.

İDRAR KAÇIRMA
İdrar kaçırma erkek/kadın ve çocuklarda görülen, elbette nedenleri biri birinden farklı olan bir durumdur. Kadınlarda görülen idrar kaçırma olayını özellikle vurgulamak yerinde olacaktır. Şöyle ki, kadınlarda idrar kaçırma yaygın olmasına rağmen, belirli nedenlerden dolayı kanıksanmış durumdadır. Bu problem, kadınlar tarafından çoğunlukla çözümü olmayan bir durum olarak algılanır. Oysa ki, çoğunlukla tedavisi mümkündür. Zamanında yapılabilen tedavilerle yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.
Çocuklarda görülen idrar kaçırma şikayeti nedenleri açısından daha farklı/özellikli olduğundan dolayı yine ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Örneğin, doğuştan gelen idrar yollarının bazı yapı/işlev bozuklukları kaçırma nedeni olabilir. Bu durumun saptanması çocuğun sosyal-psikolojik  konforunun ötesinde, özellikle böbrek sağlığı açısından da önem arzeder.
Bu nedenlerden dolayı her türlü idrar kaçırma şikayeti her cinsiyet ve yaşta önemsenmeli, tanı ve tedavi için üroloji doktoruna başvurulmalıdır.

İDRARDA KAN
İdrar kan görülmesi önemli bir bulgudur. Bu durumu yaşayan her yaş ve cinsten kişide çoğunlukla korku meydana getirir. Genellikle bu durumda başvurulan ilk kaynak internet bilgisi oluyor.  Bu bilgi de esasen neticede endişeyi/korkuyu daha da arttırmış oluyor. Çünkü, “idrarda kan” bulgusu büyük oranda kanser (özellikle mesane kanseri) olarak yorumlanır. Oysa ki, idrarda kan sadece kanserlerde görülmez. Mesela, idrar yolundaki bir iltihabın da bir komponenti olarak görülebilir. İdrar yolunun her hangi bir yerinde (böbrek,üreter, mesane) bulunan taş da idrarda kanamaya neden olabilir. Böyle bir durumda endişeye mahal vermeden, hemen yapılması gereken üroloji doktoruna başvurmaktır. Muayene ve tetkikler sonrasında doğru cevap bulunacaktır.
Herkese sağlık ve mutluluklar dolu bir hayat dilerim!

 

Op. Dr. Asıf Sadıglı
Baypark Hospital
Üroloji Bölümü

 

Tarih: 15 Mayıs 2023 Pazartesi    Hit: 2311

Fotoğraflar
  • #
  • #
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol