05 Ağustos 2020 Çarşamba   

KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

 

ÜLKEMİZİN kiracının kira bedelini ödememe sorunuyla fazlaca karşılaşılması nedeniyle özellikle büyük şehirlerde artık kefil olmadan kira sözleşmesi yapılması pek mümkün değil. Peki kira sözleşmesine ilişkin kefalet sözleşmesinin geçerlilik koşulları nelerdir?
Kefalet sözleşmesi en basit tanımıyla; borçlunun borcunu ifa etmemesinden dolayı kefilin alacaklıya karşı şahsen sorumlu olacağını taahhüt etmesidir.
Kira sözleşmesine ilişkin kefalet sözleşmesinin geçerliliğinin ilk şartı ortada geçerli bir kira sözleşmesinin bulunmasıdır. Türk hukuk sisteminde sözleşme serbestisi ilkesi gereği genelde sözleşmeler için yazılı bir şekil şartı görülmemiş olup şekil şartı olan sözleşmeler ise kanunda tahdidi olarak sayılmıştır. Kira sözleşmesi de kural olarak herhangi bir şekil şartına tabi değildir. 
Kira sözleşmesinin herhangi bir nedenle hükümsüzlüğü kefalet sözleşmesini de hükümsüz hale getirir. Örneğin; kira sözleşmesinin hata, hile, ikrah, imkansızlık vs. gibi nedenlerle hükümsüz hale gelmesi durumunda feri borç niteliğindeki kefalet sözleşmesi de aynı sonuçla bağlı olarak hükümsüz hale gelecektir.
İmzalanan bir kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için; 
* Kefilin sorumlu olduğu azami miktarın, 
* Kefalet tarihinin ve 
* Müteselsil kefalet olması durumunda bu anlama gelen bir ifadenin sözleşmede kefilin el yazısı ile yer alması gerekir. Kefilin evli olması hâlinde, kefilin eşinin rızasının da alınması gerekir. Aksi halde, kefilin kefaleti geçersiz olur ve kiraya veren kefilden herhangi bir talepte bulunamaz.
Dikkat edilmesi gereken bir konu da kefaletin süresidir. Kefalete ilişkin sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmemişse, kefilin kefaleti kira sözleşmesinin süresinin sona ermesiyle kendiliğinden sona erer. 
Özellikle süresinin sonunda kendiliğinden yenilenen kira sözleşmelerinde, yenilenen kira yıllarında kefil kiracının borcundan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, kira sözleşmelerinde kefalet yerine kefil olacak kişiden bir bağımsız garanti taahhüdü alınması kiraya verenler tarafından değerlendirilebilir.

Tarih: 15 Kasım 2019 Cuma    Hit: 809
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol