07 Nisan 2020 Salı   

KAYMAKAMLIK BİNASI YENİDEN YAPILACAK

KAYMAKAMLIK BİNASI YENİDEN YAPILACAK
 

Test sonuçları deprem riskli çıkan Bayrampaşa Kaymakamlık binası yıkılacak, yerine daha büyük Hükümet Konağı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, yeni hükümet konağının yapılmasını sağlayacak olan imar planı değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.
İBB Meclisi, Bayrampaşa Kaymakamlık binası ile ilgili olarak, İstanbul Valiliği'nin talep ettiği ve Bayrampaşa Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği teklifini görüştü. İBB Meclisi'ne sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporunda teklifle ilgili olarak şöyle denildi.
"İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Rehberlik Denetim Müdürlüğünün, Bayrampaşa İlçesi, Topçular Mahallesi, 72 pafta, 248 ada 122 parselde yer alan Özel İdare İş Merkezi ve Kaymakamlık Binası için İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanmış olan, 01.07.2019 tarihli Bayrampaşa Kaymakamlık Binası Depremsellik Analizi raporuna göre '…Yapılan test, inceleme ve tamamlanan analizlerden elde edilen bulgulara göre yapıların yıkılıp yeniden yapılması önerildiği…' ifade edilerek söz konusu binanın yıkılıp yerine Hükümet Konağı yapılması planlandığı, mevcut yapılaşma koşulunun yetersizliğinden bahsedilerek emsalin 2,3'e çıkarılması ve bu değişikliklerle ilgili çalışmaların ilçe belediyesince hazırlanması ve sürecin takip edilmesi…' şeklindeki talebi bildirilerek, bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bilgi paftası, plan izah raporu ve alınan kurum görüşleri doğrultusunda plan değişikliği teklifinin Başkanlığımızca hazırlanması talep edilmektedir."
Bayrampaşa Belediyesi'ne ait bitişik parselden bir miktarı da, plan alanına dahil edilerek hazırlanan yeni plana göre, Hükümet Konağı 12 bin 420 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak. Üzerinde Bayrampaşa Kaymakamlık binasının bulunduğu ve mülkiyeti İstanbul Valiliği'ne ait parsel 9 bin 421 metrekare büyüklüğünde. 
Meclis,  raporu, "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, kamu yararı niteliği taşıdığından uygun görülmüştür" şeklinde oy birliğiyle kabul etti. Mevcut imar planlarının sağladığı imar hakkının üzerinden bir imar hakkı verilerek, kamunun duyduğu ihtiyaç karşılanacak.    

YENİ KAYMAKAMLIK BİNASI YAPILIYOR
Mevcut kaymakamlık binasının riskli olması nedeniyle daha önceden bazı bölümleri boşaltılan kaymakamlık binasındaki birimlerin taşınması için Bayrampaşa Kaymakamlığı’na geçici olarak yer tahsisi yapılmış ve binanın inşaat çalışmalarına başlanmıştı. İnşaat çalışmaları süren geçici kaymakamlık binası yeni hükümet konağı yapılana kadar Bayrampaşa halkına hizmet verecek. Kaymakamlık binasında bulunan PTT, Bayrampaşa merkez parkı karşısına, Oğuzhan Halk Kütüphanesi ise Altıntepsi Mahallesi’ne geçici olarak taşınmıştı. Kaymakamlık binasında kiralık olarak bulanan bazı özel işyerleri de yeni binalara taşınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdür Dr. Abdulaziz Yeniyol ile birlikte yeni kaymakamlık binasını gezmiş ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler almıştı. Öte yandan riski olduğu gerekçesiyle Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası da yıkılmıştı. Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de geçici olarak Mega Center’daki bir binada hizmet vermeye başlamıştı.

Tarih: 17 Mart 2020 Salı    Hit: 1723

Fotoğraflar
  • #
  • #
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol