21 Mayıs 2024 Salı   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

21 BİN LİRALIK AVANTAJI KAÇIRMAYIN

 

• 2023 yılında elde ettiğiniz kira gelirleriniz için 21 bin liralık avantajı kaçırmayın.
Merhaba değerli Paşavizyon okurları.
Mart ayı sayımızı vergi ayı olması sebebiyle başlığımızdaki kira gelirlerimize ayırdık.
2023 yılında elde etmiş olduğunuz 21.000 liraya kadar mesken kira gelirleriniz vergiye tabi değil. Bunun için yapmanız gereken e-devlet platformundan hazır beyan sekmesine gelerek işlemlerim/ istisna dilekçesi vermek istiyorum sırasını takip ederek istisna altında kira geliri elde ettim seçeneği ile birlikte dilekçenizi Online olarak vergi dairesi başkanlığına iletebilirsiniz.
21.000 TL mesken kira geliri üstünde bir geliriniz varsa istisna edilen bu tutar toplam gelirinizden düşecektir. Fakat kendi rızanızla Mart ayının sonuna kadar gayrimenkul sermaye iradınızı bildirmezseniz 21.000 TL'lik bu istisna indiriminden yararlanamayacaksınız.
Aynı şekilde 2023 yılında iş yeri olarak brüt 150.000 TL kira geliriniz var ise bu gelirinizi beyannameye dahil etmeyeceksiniz.
Beyannameyi verirken iki çeşit gider seçme hakkınız var.
Bunlardan birincisi götürü gider, ikincisi ise gerçek gider usulüdür.
Götürü giderde kira geliri hasılatınızın %15'ini götürü olarak indirebileceklerdir.
Gerçek gider usulü seçen mükellefler ise aşağıdaki giderleri indirim olarak alacaklardır.
1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
3. Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri,
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizleri, 2019'dan öncesi için indirimden yararlanılması mümkün değil.
5. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2019 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.),
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
7. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,
8. Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.), Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Tarih: 23 Mart 2024 Cumartesi    Hit: 1062
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol