19 Haziran 2019 Çarşamba   

Eren EYÜPOĞULLARI / Sektörel Analiz / Eyüpoğulları Group Emlak Danışman Uzmanı

İNŞAAT SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR...

 

DEĞERLİ okurlarım… Yaklaşık 1 yıldır sürekli gelen ufak ufak zamlarla işlerini devam ettirmeye çalışan müteahhitler olağanüstü yükselen konut kredisi faiz oranları yüzünden daire satışları yapamamakta bunun üstüne bir de dövizin artması inşaat sektörüne büyük bir darbe vurmuş vaziyette. Dövizin artışının getirdiği maliyetler hem özel sektörü hem de kamuda iş yapan müteahhitleri zor duruma düşürdü. Kat karşılığı yapılan sözleşmeler İptal ediliyor, devam eden inşaatların yüzde 60’ı gelen zamlardan dolayı çalışmayı durdurdu. Huzursuz bir bekleyiş içerisinde piyasaların düzelmesini beklemekte. 
Demir, çimento ve 300 ayrı kalem malzemeye zam yapıldı…!
Özel sektör müteahhitlere devlet şu an sırtını dönmüş durumda, dayanabilen dayanıyor dayanamayan batıp gidiyor. Bu sıkıntılı süreçte bir de Çevre ve Şehircilik Bakanımızın yeni açıkladığı ‘15 Eylül 2018’ tarihinden itibaren geçerli olacak OTOPARK yönetmeliğiyle her binaya otopark yapma zorunluluğu inşaat sektörüne balyozu vurmaktır. 
Not: Naçizane fikrimdir.
Yeni gelen otopark yönetmeliğine buyrun gelin beraber bakalım. Bayrampaşa’mızda ve aynı emsalde olan ilçelerimizde bu kanunu nasıl yaparız birlikte okuyalım…
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu düzenlemenin de yürürlülük tarihi 15 Eylül 2018 tarihi olarak değiştirildi. Böylece her daireye bir otopark zorunluluğu da 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren başlayacak.
Yönetmelik gereğince cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan parseller ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranına kadar azaltılabilecek.
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölevesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılacak.
Otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlar
1) Parselin alan veya cephe boyutları nedeniyle otoparkın, bu Yönetmelikte belirtilen en az ölçülerdeki; park alanı, park etme düzeni, dönüş çapı, manevra alanı ve servis yolu alanlarının, taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen tamamen veya kısmen, bodrum katlarda veya parselinde karşılanamadığının bir teknik raporla idarece tespit edilmesi,
2) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinde bulunup, ilgili mevzuat uyarınca otopark yapılamaması,
3) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle, tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen parselinde otopark tesisinin mümkün olmadığının idarece tespit edilmesi,
4) Parselin, meskûn alanlarda yaya yollarından veya merpenli yollardan ya da araç trafiğine kapatılmış yol veya yaya bölgelerinde kalan ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ya da yerel trafik/ulaşım komisyonu tarafından otopark giriş-çıkışına izin verilmeyen yollardan cephe alması ve başka yollardan araç giriş ve çıkışının mümkün olmaması,
5) Taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen, binanın bodrum katında ve parselinde otopark yapımına engel olabilecek teknik bir zaruretin ilgili kamu kuruluşu ya da üniversitelerce düzenlenecek rapor dikkate alınarak idaresince tespit edilmesi.

Tarih: 18 Eylül 2018 Salı    Hit: 723
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol