18 Şubat 2020 Salı   

Mustafa HATİPLER / Yrd. Doçent / Öğretim Üyesi / Rumeli Mektupları

YENİ REFORM PAKETİ

 

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Nisan Çarşamba günü "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" adıyla yeni ekonomik önlemler paketini açıkladı. 
Pakette öne çıkan hususlar: 
-Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesi için 28 milyar TL'lik DİBS kamu bankalarına verilmesi,
-Ulusal veri merkezi kurulması,
-Bankalar Birliği öncülüğünde enerji girişim fonu ve gayrimenkul fonu oluşturulması,
-Kıdem tazminatı fonu ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) entegrasyonunun sağlanması, 
-Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumunun hayata geçirilmesi, 
-Sosyal güvenlik reform paketi ile prim gelirlerinin artırılması,
-Ulusal kredi derecelendirme şirketinin kurulması,
-Enflasyonla mücadele amacıyla tarım sektöründe üretici ve tüketici arasında değer zincirinin sağlanması,
-Taze sebze meyve için Sera AŞ’nin kurulması ve hal yasasının  güncellenmesiyle üretici ve kooperatiflerin hal içindeki payının artırılması, 
-Sıkı maliye politikası ile bütçe hedeflerinin tutturulması ve tasarrufun arttırılması, 
-Kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürülmesi, 
-Dolaylı vergilerin azaltılması ve dolaysız vergilerin artırılması ve gelire göre artan oranlarda vergilendirme yapılması, 
-İhracatta yüksek katma değer ve teknolojiyi önceleyen ekonomik modele geçilmesi, 
-Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi, şeklinde özetlemek mümkün. 
Bu paketin mihenk noktası tasarruftur. Tasarrufları arttırmak konusunda gözle görülür bir başarı sağlanmak zorundadır. O konuda başarı elde edilememesi durumunda, paketin çok fazla etkinliği olmayacaktır. Paketi destekleyecek bir diğer faktör de ekonomik güven ortamının yeniden ve güçlü bir şekilde tesis edilmesidir. Ekonomik güven ortamının yeniden ve güçlü bir şekilde tesisi, yabancı sermaye girişini arttıracaktır. Türkiye, ekonomik güven ortamı, sıklıkla, uluslararası güç odakları tarafından, bozulmak istenen bir ülkedir. Bu gerçekleştirilemediği zamanlarda da ekonomik güven ortamının bozuk olduğu spekülasyonuna maruz kalmaktadır. 15 Temmuz Darbe girişimiyle birlikte yapılmak istenen şey, ekonomik güven ortamının bozulması ve bozulduğu imajının yayılmasıdır. Bu spekülasyonun ekonomiye büyük yaralar açtığı bilinmektedir. Buradaki hassas nokta, ortamın güvensizliği bahanesiyle yabancı sermaye girişini durdurmak ve mevcut yabancı sermayenin kaçışını sağlamaktır. Her iki durum da dolaylı olarak yüksek faizin kaynağıdır. 
"Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" adlı  ekonomik paketin en önemli hamlesi, mali disiplin ve dolaylı vergilerin azaltılması ve dolaysız vergilerin artırılması hususundadır. Bu konuda atılacak adımların toplumsal etkilerinin  ekonomik etkilerden daha büyük olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.
Bizim kültürümüzde, öne çıkan kültlerden biri Simurg diğeri de Kaknus’tür.  Simurg zor bir yolculuğun, yolda terk edilmenin, nimet vadilerinde yol arkadaşlarını yalnız bırakmanın diğer adıdır. Kaknus ise, küllerinden yeniden doğmanın adıdır. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu ekonomik saldırıların üstesinden gelecektir. 

Tarih: 22 Nisan 2019 Pazartesi    Hit: 851
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol