01 Haziran 2023 Perşembe   

Muhammed SANCAKTAR / Türkiye Bosna Sancak Kül. ve Yrd. Der. Bşk. / Geniş Açı

YAŞAM TARZINA SAYGI

 

Kıymetli dostlar,
Demokrasinin, demokratik bir toplum olmanın temel şartlarından biri de insanların birbirilerinin yaşam tarzlarına saygı duymasıdır.
Şüphesiz ki herkesin kendine göre bir ideolojisi, inancı, adet, gelenek ve görenekleri, kısacası bir yaşam tarzı vardır. Tek tip bir toplum inşa etmek ve böyle bir toplumda yaşamayı arzulamak hem mümkün değildir, hem de bu çok dar ve kısır bir düşüncedir. Böyle bir durum (affınıza sığınarak söylüyorum) ancak hayvanlar aleminde mümkün olur. Tavuk tavuklarla, karga kargalarla, sığır sığırlarla, kısacası her hayvan kendi hemcinsiyle bir arada olup yaşar.
İnsanlar ırk, renk, cinsiyet, kültür, inanç, dünya görüşü, giyim tarzı, yaşam tarzı olarak bir birinden farklıdır. Hatta her bir insan bile bir diğerinden farklı olabiliyor. Nasıl olur da bir insanın veya bir toplumun bizim gibi inanmasını, bizim gibi düşünmesini ve bizim gibi yaşamasını bekleyebiliriz? Ve daha da vahimi bizim gibi yaşamayanları nasıl olur da hor-hakir görür ve hakaret ederiz?
Kısa bir süre önce İsmail Ağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendi vefat etti. Cenazesi onun, cemaatinin ve haliyle müslümanların inandığı şekilde kaldırıldı. Mahmut hoca efendi bu ülkede binlerce hoca, din alimi yetiştirmiş ve islama hizmet etmiş bir insandı.
Bu nedenle saygın biriydi ve haliyle cenazesi çok kalabalıktı. Cenazeye başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir çok devlet ricali de katılmıştı. Ne yazık ki bu ülkede iktidara talip olan muhalefetten katılan yoktu. Katılmadıkları gibi o cenaha yakın bazı sivil toplum kuruluşları, medya kanalları cenaze namazındaki görüntüleri günlerce gündeme geritirip, hakaretler ettiler, alay edip kendilerince küçük düşürmeye çalıştılar ve ağır ifadelerle eleştirdiler. Hatta bir STK hızını alamadı işi suç duyurusunda bulunmaya kadar götürdü.
Kıymetli dostlar,
21. yüzyılda, 2022 yılında hala insanların yaşam tarzına tahammül etmeyen, özgürlükleri hazmetmeyen insanların, ülkemizde ve içimizde olması bizi üzüyor.
İster kabul edin, ister etmeyin bu toplumun büyük bir kesimi, bu milletin kahiri ekserisi  müslüman ve inançlıdır.  Kendine göre dini inancı ve  an’aneleri var. Bunları da yaşıyor, yaşatıyor ve yaşatacak ta. Bunlardan devlete, anayasaya, laikliğe bir zarar gelmez. Esas zararın laik ve modern görünümlü ama aynı zamanda dindar ve islami cemaat olduğuna insanları inandırıp, yıllarca renkten renge girip sömüren ve sonunda devlete ve ülkeye ihanet eden, bu ülkenin ordusuna ve milletine kurşun sıkan hainlerden geldiğini gördük. Hem de  yüzlerce insanımızı feda ederek.
Demokrasiyi sindirmedikçe, özümsemedikçe, insanların yaşam tarzına ve inancına saygı göstermedikçe muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız mümkün değildir.
Bu ülkede yaşayan gayri müslüm cemaatlerin inançlarına ve yaşam tarzlarına gösterilen saygının yüzde biri müslümanlara gösterilse inanın hiçbir sorunumuz kalmaz. Müslümanlara olan bu kin ve tepkinin sebebini anlamak mümkün değildir.
Unutmayın! siyasette, sanatta, ticarette, sivil toplum faaliyetleri de, kısacası her şey insanlar, yani toplum için yapılır. Toplumun tüm katmanlarını göz önünde bulundurup saygı duyarak yapılır. Topluma rağmen ve toplumun değerlerine hakaret ederek değil.    Kalın sağlıcakla...

Tarih: 02 Ağustos 2022 Salı    Hit: 1398
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol