05 Ağustos 2020 Çarşamba   

Ömer BERK / Genç Bakış / Tarihçi / Yazar

SÖMÜRGECİLİK!

 

BİLİNDİĞİ üzere dünyamız kendi içerisinde asırlarca “sömürgecilik” adında bir olaya tanıklık etmiştir. Sömürgecilik, sömürülenlere telafisi namümkün çok şeyler kaybettirmişken sömürenlere ise haksız bir şekilde çok şeyler kazandırmıştır. Sömürgeciliğin siyasi tarihini anlamak oldukça önemlidir ancak bunun dayanmış olduğu fikirleri anlayabilmek, bu konuyu çok daha iyi anlamamızı ve konu hakkında çok daha rasyonel yorumlar yapmamızı sağlayacaktır. 
Öncelikle bir anekdot ile başlamak istiyorum ötekileştirmeye yönelik bir başka temel Aristo tarafından atılmıştır. Aristo dünyayı Yunan olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırmıştır. Üstelik Yunan olmayanları “barbarlar” olarak nitelendirmiştir. Aristo Yunan olmayan herhangi birinin olmayan herhangi birinin köleleştirip tutsak etmenin kabul edilebilir olduğuna inanmıştır. Ona göre bazıları, doğdukları andan itibaren köle olmak için bazıları hükmetmek için seçilmiştir.
Bundan sebeple şunu görmekteyiz ki: Sömürgecilik hareketlerini örgütleyip idame ettiren Avrupa’nın zihniyetinde oldukça derin ve kökü antik çağlara değin uzanan bir kökene sahiptir. Bahsi geçen anekdottan hariç konuyu daha iyi anlamamıza vesile olacak, Prof. Dr Taner Tatar’ın “Sömürgeciliğin Sosyolojisi” kitabından bir anekdot daha paylaşmak istiyorum: “Batı dünyasının “öteki” karşısındaki tavrı, onların farkçılık zihniyetin ileri gelmektedir. Batı dünyasına sürekli olarak “üstün farklı” ile “aşağı farklı” arasındaki mücadeleye şekil vermiştir. İdeoloji ve kurumsal yapılanmaları bu farkçılık zihniyeti belirlemiştir. Buradaki “üstün” olma, kendisini diğerine göre yükseltme şeklinde değil, karşısındakini bertaraf etme amacıyla göstermiştir. Ötekinin ‘’aşağılığı’’ onun kaderi ya da “bilimsel” kaçınılmazlığı olarak yorumlanmıştır.’’ Aynı zamanda Avrupalıların zihniyetine göre Batı karşısında diğerleri bir erkek karşısında ki kadın olarak yer bulmuş ve onların tam olgunlaşamadıklarını ve onların olgunlaşması Batılılar tarafından sağlanacaktır. Bunlar ve bunlara benzer pek çok fikir Batılıların sömürgecilik hareketlerinde en önemli temelleri teşkil etmiş ve sömürgecilik hareketlerinin gitmesine sebebiyet vermiştir.  

Tarih: 15 Kasım 2019 Cuma    Hit: 754
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol