04 Haziran 2020 Perşembe   

Muhammed SANCAKTAR / Bosna Sancak Kültür ve Yrd. Derneği Bşk. / Bayrampaşa Rumeli Balkan Platformu Bşk. / Geniş Açı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÖNEMİ

 

KIYMETLİ dostlar;
Günümüzde sivil toplum kuruluşları her toplum için adeta olmazsa olmaz derecesinde önemli kuruluşlardır. Son dönemlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının, örgütlü toplumların meşru dairede hareket ederek neler yapabildiklerini, neler başarabildiklerini görüyor ve yaşıyoruz.
Sivil Toplumun demokrasi ve toplumsal  açıdan  önemi çok büyüktür. Her türlü yaptırım gücü ve yetkisine sahip olan örgütlü yapıya devlet denir. Devletin dışında toplum yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ise Sivil Toplum denir. Sivil Toplum, toplumun örgütlenerek bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi, tek bir ses olması için son derece  önemlidir. Zira  devletin görev ve sorumlulukları dışında kalan alanlarda Sivil Toplum faaliyet gösterir. Ayrıca kamu gücü ve  hizmetleri  sadece tek alan olarak devlete bırakıldığı zaman kişisel hak ve özgürlüklerin tehlikeye girmesi söz konusu olabilir. Sivil Toplumu, yasama, yürütme ve yargı kuvveti dışında dördüncü bir kuvvet olarak değerlendirmek yanlış olmaz.  
Dernek ve sendikalar Sivil Toplum kuruluşlarının ilk akla gelenleridir. Devlet tarafından kurulmamış ve devletle  organik hiç bir bağı olmayan bütün örgütlü yapılar Sivil Toplum olarak değerlendirilir.
Sivil Toplum  Kuruluşları demokrasi açısından da oldukça önemli kurumlardır. Sivil Toplum kuruluşları adeta demokrasinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Demokrasi için gerekli olan ana unsur özgür bireylerdir. Çünkü demokrasinin işlemesinin ön şartı millet iradesinin tecelli etmesidir. Milletin iradesi de ancak millet özgür olursa tecelli edebilir. Özgürlük ise örgütlenme hakkını kapsamaktadır. Bu nedenle Sivil Toplum demokrasi açısından son derece önemlidir.
Güçlü bir hukuk ve demokrasi kültürünün olduğu toplumlarda etkin ve güçlü bir sivil toplumun yapılandığını görmek mümkündür. Bunun aksi olan toplum ve devletlerde ise Sivil Toplumdan bahsetmek neredeyse imkansızdır.
Sivil Toplum kuruluşları devletin uzanamadığı veya hizmet sunma imkanı bulmadığı alanlarda devletin bu açığını doldurarak bu alanlarda hizmet sunan ve devlete yardımcı olan kuruluşlardır.   Bugün birçok alanda Sivil Toplum Kuruluşlarının öncülüğünde dezavantajlı gruplara yönelik projeler hazırlandığını, uygulamaya konduğunu ve başarılı sonuçlar elde edildiğini gösteren   sayısız örnek vardır.
İnsanoğlu tarih boyunca tabiatı gereği iş birliği ile ve toplu hareket ederek  amaçlarına ulaşmıştır. ‘’Birlikten güç doğar’’  sözü bu anlayışın tezahürüdür.
Modern dünyada örgütlenmenin yeni şekli Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Çeşitli dernek ve kuruluşlarla amaç birliği sağlayan insanların dayanışma içerisinde toplu hareket etmesi için sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır.  
Sivil Toplumu oluşturan vatandaşlar gönüllülük esasıyla orada bulunurlar. İnsanların gönüllü olarak yaptıkları işlerde daha başarılı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu nedenle toplumsal ilerleme için  Sivil Toplum gereklidir.
Sivil toplum, kitleleri yönlendirerek  baskı oluşturma yoluyla denetim sağlayabilir. Açık ve özgür bir tartışma ortamıyla toplumda yeni fikirlerin yayılmasına imkan sağlar.
Sivil toplum insanların dayanışması için var olan tek ortamdır. Sivil toplumun işlev ve görevlerini şu şekilde tarif etmek yerinde olacaktır; 
-Bireylerin meşru, yasal ve makul amaçlarını gerçekleştirmek için iş birliği imkanı sağlar.
-Toplu hareket ederek ve bazen tek bir ses olarak meşru güç unsurları oluşturur.
-Birçok gönüllülük faaliyetleri ile zor durumda bulunan ve ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.
-Toplumda demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sunar.
-Temel Hak ve özgürlükleri sivil alanda savunur.
-Vatandaşların yasal zeminde bir araya gelmelerine imkan sağlar.
-Devlet, Toplum ve birey arasındaki iletişimi güçlendirir ve  iş birliği yapmalarını sağlar.
Kalın Sağlıcakla…

Tarih: 17 Eylül 2019 Salı    Hit: 907
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol