01 Aralık 2023 Cuma   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

PANDEMİDE KESİLEN CEZALARI GERİ ALABİLİRSİNİZ

 

Değerli Paşavizyon okurları merhaba. Bu sayımızda Covid-19 sebebiyle gerek maske gerekse sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalara uymayan vatandaşlarımıza kesilen idari para cezalarının iadesi hakkında bilgi vereceğim.
7420 sayılı kanunun geçici 4. maddesi gereğince 31/12/2024 tarihine kadar ekte vereceğimiz dilekçe ile başvurarak ödediğiniz cezayı iade alabilirsiniz. Kanun maddesini incelemeniz için alıntılıyorum..
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmez, (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/44, K: 2023/71 Sayılı Kararı ile.)
(2) (Ek: 14/7/2023-7456/24 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen idari para cezaları, 31/12/2024 tarihine kadar tahsilatı yapan idari birime yapılacak başvuru üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilir.
Kısa kısa... Kısa kısa...
İşyeri kira artışı Ağustos ayı için %57.45 olarak uygulanacaktır.
Konut kira artışı için 1 Temmuz 2024 tarihine kadar % 25 olarak uygulanacaktır.
10 Temmuz itibariyla;
%18 olan KDV %20
%8 olan KDV orani %10
Olarak uygulanacaktır.
İlk tarih: 01/07/2023
Son Tarih: 21/08/2023
1Temmuz 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
İlk tarih: 01/07/2023
Son Tarih: 21/08/2023
Temmuz 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
İlk tarih: 01/07/2023
Son Tarih: 31/08/2023
2023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
İlk tarih: 01/07/2023
Son Tarih: 31/08/2023
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk tarih: 01/07/2023
Son Tarih: 31/08/2023
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk tarih: 01/07/2023
Son Tarih: 31/08/2023
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk tarih: 01/07/2023
Son Tarih: 31/08/2023
Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

Tarih: 16 Ağustos 2023 Çarşamba    Hit: 1313
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol