20 Ocak 2020 Pazartesi   

Mustafa HATİPLER / Yrd. Doçent / Öğretim Üyesi / Rumeli Mektupları

NİL NEHRİ TAŞMASI YA DA HER ŞEYİ ALLAH’TAN İSTEMEK ÜZERİNE

 

BİLENLER bilir, Mısır, Hz. Ömer (Radiyallahu an)’in halifeliği döneminde ve Hz. Amr bin As (Radiyallahü an) komutasında bir orduyla fethedilmiştir. Fethin ardından, Hz. Amr bin As, Mısır’a vali olarak atanmıştır. Fethin hemen ardandan Mısırlılar, Amr bin As'a gelmiş ve ona, Nil nehrinin bereketinin gitmemesi için daha önceden yapageldikleri önemli bir adetlerini anlatırlar: 
“Ey komutan, adetlerimize göre Haziran ayını on iki gece geçince, bakire bir kızı güzelce süsleyip giyindiririz. Sonra Nil nehrine atarız. Böyle yaptığımız zaman Nil nehri taşıp, çevresini sular ve etrafına bereket saçar.”
Bunun üzerine Amr bin As, Mısırlılara:
“Böyle bir adetin  İslâm'da yeri yoktur. Kaldı ki İslâm, geçmişteki bütün kötü adetleri kaldırmıştır.” diye cevap verir ve Mısırlıları geri gönderir. 
Olacak bu ya, fetih ve bu konuşmaların ardından, o yılın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Nil nehrinde bir kuraklık yaşanır. Nehir, daha önceki yılın aksine, kabarmaz ve taşmaz. Nil nehri, mevsiminde taşmayınca, kuraklık başlar. Kuraklık başlayınca halk 
Nil nehri etrafını terke etmeye, göç etmeye başlar. 
Amr bin As bu durumu ve daha önce Mısırlılar’ın kendisine gelip bir adetleri olduğunu ve onu yapmak istediklerini onun da bunu kabul etmediğini bir mektupla. Hz. Ömer, Hz. Amr'a cevabi olarak bir mektup gönderir. Hz. Ömer’in mektubunda şöyle yazar:
“ Şüphesiz ki sen doğrusunu yapmışsın. Elbette İslâm, geçmiş kötü adetleri kaldırmıştır. 
Ayrıca, sana, bu mektubun ekinde bir pusula gönderiyorum. Bu pusulayı Nil nehrine oku ve sonra Nil nehrine at.”
Hz. Amr bin As, önce mektubu okur, sonra da mektubun ekindeki pusulayı.  Hz. Ömer, pusulada şöyle yazmıştır: 
“Allah'ın kulu ve müminlerin emiri Ömer'den, Mısır’ın Nil'ine. 
Ey Nil, 
Eğer sen, bugüne kadar, kendiliğinden akmakta idiysen, şimdi de akmayıver! 
Fakat Birr ve kudret sahibi olan Allah'ın emriyle akıyor idiysen (ki öyle olduğundan şüphemiz yoktur), senden değil Allahu Tealâ'dan dileriz ki, seni akıtıp taşırsın, Mısır’a bereketini versin.”
Amr Bin As, o pusulayı önce Nil nehrine önce okur ve sonra da nehre atar. Birkaç gün sonra bir sabah, Nil nehrinin yedi-sekiz metre kadar yükselerek taştığı görülür… O günden sonra, Nil nehrinin genel anlamda bu şekilde aktığı ve Mısır’a bereket saçtığı söylenir…
Öyleyse, sebeplere değil, her şeyin sahibi Allah’a yönelmek, O’nun kullarından değil, Ondan yardım istemek ve yalnız O’na kulluk etmek; özgürlüğün temel şiarıdır. Hz. İbrahim’i Halillulah yapan da bu değil midir?

Tarih: 16 Haziran 2019 Pazar    Hit: 672
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol