01 Aralık 2023 Cuma   

Rafet ULUTÜRK / BULTÜRK Derneği Genel Başkanı / Bulgaristan Penceresinden

KIRCAALİ EFSANESİ BELGESELİ

 

Türk’ün ülküsü - Kızıl Elma;
Hedef - güneşin doğduğu yerden, güneşin battığı yerlere kadar gelecek yüzyılların maturıdilerini, yesevilerini yetiştirmek için yola çıktık.
Efsaneler ve Destanlar; Bir milletin önemli şahsiyetlerin (Kahramanların) ortaya koyduğu ilk edebî ve kahramanlık serüvenleridir. Sözlü ve yazılı edebiyatın en güzel örnekleri ve geçmişin izlerini yansıtan kültür hazineleridir.
Efsane; Yaşamış oldukları dönemlerde halkı ve ülkesi için imkânsız olanları imkânlı hale getiren bir nevi mucizeler sergileyen sıra dışı insanlar, liderlerdir. Destanlar ise bir milletin bütün duygu ve düşüncelerini; millet olma yolundaki çabalarını, unutulmaması istenen hatıralarını; geleceğe yönelik emellerini derleyip toplayan zengin edebî, kültürel ve sosyal hazinelerdir. Özetle bir milleti millet yapan bütün unsurları, kültür ve medeniyet çizgilerini, diğer kültürlerle alışverişi, bu alışverişin sınırlarını, üstünlük ve tesir sahalarını tespit etme imkânı sunan edebî, tarihi ve sosyolojik türlerdir. Geçmişin izini takipte efsaneler ve destanlar sonraki kuşakların vazgeçilmez kılavuzu olmakla beraber kimlik ve niteliklerinin, niceliklerinin sahiplenilmesi yönünde manevi olarak belgelerimizdir.
KIRCAALİ EFSANESİ BELGESELİ ÇEKİMLERİ SONA ERİYOR
Türkler, fethettikleri yerlerde din ve vicdan özgürlüğüne, insan haklarına büyük önem verdiler. Gaza ve ilim öğrenmeyi ibadet olarak algıladılar. Türk boylarının İslam anlayışı ve dindarlık algısının inanç boyutunu Maturidilik, tasavvufta ise ahlak merkezli bir dindarlık geliştiren Yesevi’liktir.
Türkistan’ın Buhara ve Semerkant şehirleri tarihte, dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Buhara, geçmişte diğer dinler kadar İslam için de büyük öneme sahiptir. İslam, bir ırmak gibi Mekke ve Medine’de doğup yayılmaya başlamıştır. Türkistan’a ulaştığında o coğrafyanın ilmî, insanî değerleri de bünyesine katarak, Bağdat’a bir okyanus olarak dönmüş ve bütün dünyaya yayılmıştır.
Bastığımız topraklardaki kutsal geçmişimizi, şehitlerimizi, Allah dostlarını, Horasan Erenlerini, Anadolu Erenlerini şükranla, minnetle, rahmetle anıyor, Necip milletimizin asil evlatlarını saygıyla selamlıyoruz. Müsterih olun ki; bu bayrak yarın çok daha yükseklerde dalgalanacak ve bütün insanlığı kucaklayacaktır.
Bizlere düşen ödev ise kahramanlık, gurur ve onur dolu tarihimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, yozlaşmalara fırsat vermeden, kadim geleneğimizi güncelleyerek yeni Ebu Hanifeler, yeni Maturidiler ve yeni Yeseviler yetiştirmektir.
Bu belgesel ile Buhara’da filizlenip dünyaya yayılan Maturudi İtikadi, Yesevi Tasavvufi anlayışın temsilcilerinden olan ve aynı zamanda Horasan Erenlerinden Kırcı Ali’nin Buhara’dan Ahlat’a, Ahlat’tan da Balkanlara uzanan “Kızılelma-İlay-ı Kelimetullah” davasını ve destanını tarihe not niteliğinde sizlere sunuyoruz.
“KIRCAALİ EFSANESİ BELGESELİ” ÇOK YAKINDA YAYINLARDA OLACAK
Tarihe olan borcumuz olan bu belgeselin hazırlanmasında projeye inanç, destek ve işbirliği ile sizlere ulaşma imkânı sunan T.C. İçişleri Bakanlığımıza gönülden teşekkür ederiz.
Ayrica bizlere imkan sunarak himaye eden Bitlis Valiliğimize, Ahlat Kaymakamımıza ve Belediye Başkanlığına, Bayrampaşa Belediyesine ve tüm Ahlat halkımıza, belgeselimizde gönüllü olarak rol alan gençlerimize, çocuklarımıza, basınımıza, Paşavizyon gazetemize teşekkür ederiz.
Bizlere her türlü imkânı sunarak ağırlayan, her daim yanımızda olan, Ahlat Belediye Başkanımız kadim dostum Av. Mümtaz Çoban’a ayrıca minnet ve şükran borçluyuz. Ayrıca; Yönetmenimiz Mustafa Şahin’e, ekipte görev alan tüm arkadaşlara, ayrı ayrı teşekkür ederiz.
KIRCAALİ Efsanesini anlatan bu belgeselde tarihimize ışık tutacak mümtaz ve nadir eserlerden birisi olacaktır inşallah…
Dostlarınızı bilgilendirin, çevrenizle paylaşınız...

Tarih: 16 Ağustos 2023 Çarşamba    Hit: 1181
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol