10 Aralık 2019 Salı   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

GURBETÇİLERİMİZ İÇİN YURTDIŞI BORÇLANMA

 

DEĞERLİ Paşavizyon okurları merhaba.
Bu sayımızdaki konumuz gurbetteki vatandaşlarımızın 3201 sayılı yasa gereği borçlanmaları ve sonucunda da emeklilik koşullarıdır.
Söz konusu kanunun 1. Maddesini aynen paylaşıyorum;
Madde 1-Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.
Yukarıdaki tanımdan alacağımız “On sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak” cümlesi gayet açıktır. Kısaca on sekiz yaşından önceki süreleri borçlanamıyoruz.
Erkeklerin bu yaştan sonra çalışmalarına karşılık, kadınların da Ev hanımı olarak geçirdiği süreler bu borçlanmaları kapsamaktadır.
Peki bu borçlanmada işe başlama tarihi olarak hangi tarih esas alınır;
İlgi kanun da ek paragraf ile karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, bu Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.
Borçlanma bedeli ne kadar?
Borçlanma bedeli borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82’nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir. Ancak, prime esas asgari günlük kazancın altında olmamak üzere borçlanma tutarına esas alt sınırı farklı bir miktarda belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Borçlanılan süreler, yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla aylık tahsisi için yazılı talepleri halinde 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesinin son fıkrası hükümlerine göre değerlendirilir. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenir. Ödeme yapılan gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanca dahil edilir. Tahakkuk ettirilen prim borcunu tebligat  tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenler için yeniden başvuru şartı aranır.
En az 2558,40 TL x%32 = 818, 69 TL Aylık
818,69/30=27,29 TL Günlük
Sevgili gurbetçilerimiz bu süreleri borçlanırken lütfen uzmanına danışın. Yoksa yanlış süre tercihi ile yüksek bedelle yapılan borçlanma size çok düşük emekli maaşına mal olabilir. Esen kalın..

Tarih: 18 Temmuz 2019 Perşembe    Hit: 773
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol