18 Ocak 2019 Cuma   

Sabahat Süer GÜLÜM / Sınav Koleji Kurum Küdürü / Eğitimci Gözüyle /

EĞİTİMDE 21. YÜZYIL BECERİ VE DEĞERLERİ

 

EĞİTİMDE değişim zamanıdır. Değişen ve gelişen hayat her alanda olduğu gibi, eğitimde de önemli değişiklikler gerektirmektedir. 
 21. yüzyıl beceri ve değerleri; küresel yeterlikler, yaşam becerileri olarak da tanımlanan eğitimsel niteliklerdir. 
Öğrencilerden beklenen 21. yüzyıl beceri ve değerlerinden belli başlı olanları; 
• Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak etkili şekilde anlatma, hayal kurma, yaratıcılığını kullanabilme, alternatif düşünme, özgüveni ölçülü kullanabilme, teknolojiden yararlanma ve etkili sunum yapabilme,
• Dinlediklerini, okuduklarını ve izlediklerini nitelikli anlama, sorgulama, eleştirel ve bilimsel düşünme, sorgulama, bilgi kaynaklarına hızlı ulaşabilme ve ulaştığı bilgilerden doğru yararlanabilme yetenekleri,
• Bilgi Okur-yazarlığı, medya okur-yazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) okur-yazarlığı, girişimcilik, yaratıcılık, sosyal ve kültürlerarası becerilerin gelişmesidir.
Özetle Eleştirel Düşünme (Critical Thinking), İletişim (Communication), Yaratıcılık (Creativity), İşbirliği (Collaboration) yetenekleri, 21.yy bireylerinin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin çatısını oluşturuyor. 21. yüzyıl becerilerini geliştirmede en etkili yöntem, Proje Tabanlı eğitimdir. Proje Tabanlı Öğrenme öğrencilerin ilgi çekici ve karmaşık bir konuyu, problemi veya soruyu araştırmak, bunlara yanıt vermek için uzun bir süre çalışarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayan bir öğretim yöntemi olarak tanımlanır. 
21. yüzyıl insanını yetiştirmek, bireyi kendisi ve çevresi ile uyum içinde, mutlu, yaratıcı ve üretici bir insan olarak yetiştirmenin yollarını bulabilmeyi gerektirir. Bu konuda, akademik çevrelere, okullarımıza, öğretmenlerimize, anne ve babalara önemli görevler düşmektedir. Öğrenciye davranışları, hâl ve hareketleri ve kişiliği ile örnek olan ve eğitimi 21. yüzyıl anlayışına göre uygulayan öğretmenler oldukça çizilen öğrenci profilinin gerçekleşmesi mümkündür. 
Çocukların hem okul hem de ev ortamında bir birey olarak kabul edilmesi, temel akademik konularla birlikte yaşam, çevre, iş hayatı, ekonomi gibi içinde yaşadıkları hayatın gerçek problemleri üzerine düşünmeye teşvik edilmesi gerekiyor. Okul, öğretmen ve ebeveynler çok yönlü düşünebilen, uyum sağlama yeteneği yüksek, yeni durumlarla karşılaştığında nasıl davranması gerektiğini bilen bireyler yetiştirmek zorundalar. 
Çocuklarımızın 21. yüzyıl insanı olarak yetişmesi adına anne ve baba olarak bize düşen de ortada. Çok koruyucu olmayacağız. Problemleri onlar için biz çözmeyeceğiz. Sosyalleşmelerinin ve iletişimin öneminden bahsedeceğiz. Karakter gelişimine önem vereceğiz: Çalışkan, hata yapmaktan korkmayan, empati kurabilen, problem çözebilen, iletişim becerisi yüksek, gerektiğinde lider, gerektiğinde takım çalışması yapabilen bireyler olmaları için çabalayacağız. 21. yüzyıl becerilerine sahip olabilecekleri ortamları onlara sağlayacağız. Kendimizi de her dönem bu konuda eğiteceğiz.

Tarih: 17 Nisan 2018 Salı    Hit: 684
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol