05 Ağustos 2020 Çarşamba   

Ömer BERK / Genç Bakış / Tarihçi / Yazar

AİLE KURUMUNA DAİR...

 


Toplumsal düzen ve işleyişin en önemli parçalarından aile kurumuna dair...

GÜNÜMÜZ dünyasında irili ufaklı 200’e yakın devlet 10.000 civarında ise millet vardır. Ve bütün bu mevzubahis milletler dünyanın muhtelif yerlerinde çeşitli sosyo-kültürel, sosyo-politik, sosyo-ekonomik şartlar altında yaşamlarına devam etmektedirler. Ancak her toplum ve ülke açısından vazgeçilmez olan bir kurum vardır ki o her toplumun en temel taşlarından birini teşkil etmektedir, hiçbir toplum onsuz düşünülemez. O kurumun adı şüphesizdir ki “aile”dir. Ancak günümüz şartlarında aile değersizleş(tiril)mektedir. 
Günümüz de bu süreç bilhassa gelişen ve değişen teknolojik ve iktisadi koşullarla birlikte tüm dünya genelinde ağırlık kazanmaya başlayan ‘’bireyci-individualist ’’ düşünceyle paralellik göstererek ilerlemektedir. 10 yıl içerisinde dünyada muazzam değişiklikler meydana gelecektir ve aile kurumu ise bu değişimden mutlak surette hissesine düşene alacaktır. Ancak hissemize menfi yönde payların düşmesini önlemek yolunda adımlar atmak hepimizin müşterek vazifesidir. Her toplum dünya sahnesinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir konumda olmayı ister ve bu amaca ulaşmanın en temel yollarından birisi ise hiç kuşkusuzdur ki ailenin muhafazasını ve devamlılığını tesis etmekten geçer. Zira toplumsal sorunları çözmek gibi bir görev üstlenmiş olan sosyoloji biliminin bile savunduğu husus şudur ki: Bireyin hiçbir yerde ortamda kavuşamayacağı sıcak ve samimi ortam aile tarafından sağlanır. Bireyin istikrarlı bir karaktere kavuşturulup topluma istikrarlı bir birey olarak topluma kazandırılması ailenin mesuliyetidir. 
Aile ne kadar sağlıklı ve sağlam temeller üzerinde oturtulmuşsa eğer bunun gerçekleştirilme şansı o kadar fazla olur. Sosyoloji biliminde aile hususunda savunulan en önemli görüşlerden bir tanesi ise şudur ki: Bir insan aile bireyleri ile ne kadar sağlıklı ve iyi ilişkiler tesis edebilirse toplumun diğer fertleri ile o kadar iyi ve sağlıklı münasebetler tesis edebilirler ancak aile bireyleri ile sağlıksız ve kötü ilişkiler tesis etmeleri halinde toplumun diğer fertleri ile ilişkileri o kadar kötü olur. Kısacası bireyin aile hayatının toplumsal hayatının her alanında menfi-müspet kaçınılmaz etkileri vardır. Bireyin aile bireyleri ile iyi ilişkiler tesis etmesi için oldukça önemli hususlar vardır o hususları ise şöyle sıralayabiliriz: “Birbirini düşünme’’ ‘’uzlaşma’’ ‘’birlikte paylaşma’’ “aile birliği içinde kendine güven’’ “hissi beraberlik ve bağımlılık’’. 
Sonuç olarak şunu söylemek gerekirse aile-toplum arasında çift yönlü bir ilişki vardır aile ne kadar sağlıklı ise toplum o kadar sağlıklıdır toplum ne kadar sağlıklı ise aile o kadar sağlıklıdır.  

Tarih: 17 Aralık 2019 Salı    Hit: 866
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol