23 Ekim 2019 Çarşamba   

Ömer BERK / Genç Bakış / Tarihçi / Yazar

AHISKA TÜRKLERİ

 

Anadolu’nun Orta Asya ve Rusya’da Unutulmuş Öz Evlatları: Ahıska Türkleri

ONLAR Anadolu topraklarının öz evlatları olmalarına karşın ne acıdır ki günümüz Türkiye’sinde pek çok kimse onların varlığından haberdar bile değildir. 
Ben de onların hüzün ve dram dolu tarihleri ile ilgili yapmış olduğum bir dizi araştırmadan sonra bu yazımda onları size tanıtmaya çalışacağım. “Ahıska” kavramı, her şeyden evvel bir boy ve kabile ismi değildir. Ahıska günümüzde Gürcistan’ın güney batısında, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan bir bölgedir. Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılda Gürcistan topraklarını kendi sınırlarını kattıktan sonra Ahıska bölgesine Gürcistan’da kalıcılığı sağlamak maksadı ile Anadolu’nun pek muhtelif yerlerinden Türk ailelerini toplayıp o bölgede iskan eder. Bundan dolayıdır ki Ahıska Türkleri Rusya ve Sovyetlerin nüfus kayıtlarında ‘’Türkler’’ olarak geçen tek millettir. Bu topraklara iskan edilen Ahıska Türkleri Osmanlı’nın Gürcistan bölgesindeki sigortası olur. Ahıska Türkleri 1829 yılında gerçekleşen Osmanlı-Rus savaşından sonra alınan mağlubiyetin sonucunda Ahıska bölgesinin Rusya’ya savaş tazminatı olarak verilmesi sonucunda Rusların idaresinde yaşamaya başlarlar. 1828-1944 yılları arasında tam 116 yıl Ahıska bölgesinde Ahıska Türklerine çok büyük zulümler edilir. Ahıska Türklerinin pek çoğu Kemalist, Pan-Türkist, Pan-İslamcı gibi ithamlar ile tutuklanırlar ve aynı zamanda dini inançlarını yaşayıp ana dillerini konuşmaları konusunda yasaklar ile karşılaşırlar.
1944 yılında Sovyet hükümeti Kırım Tatarları ve Karaçay Türkleri ile beraber Ahıska Türkleri’nide sürgüne yollar. 80 binin üzerinde Ahıska Türk’ü öz vatanından koparılarak Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürgüne yollanır. Sürüldükleri bölgede çok zor hayat şartları altında çetin mücadeleler verirler. Sürgüne yollandıkları bazı ülkelerin toplumları Ahıskalıları kendi toplumlarına kabul etmezler ve dışlarlar. Dışlanmışlıklar ile beraber Ahıska Türkleri çok büyük yokluklar yaşarlar. Günümüzde dünya genelinde 350.000-400.000 Ahıska Türkü ABD, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan pek muhtelif ülkelerde ve Rusya’nın muhtelif özerk bölgelerinde sürgün hayatı yaşamaktadırlar. Ancak Türkiye’de yaşayan pek çok insan bu durumdan bihaberdir. 
Bundan hareketle kendi ülkemden en büyük beklentim şudur ki: Bizlerin yani Anadolu Türklerinin öz kardeşleri olan Ahıska Türklerinin yaşamış olduğu hüzünler karşısında sukuneti tercih etmeyip onlara yardım elini sonuna kadar uzatmasıdır.

Tarih: 22 Mart 2019 Cuma    Hit: 1042
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol