16 Ekim 2021 Cumartesi   

Ömer BERK / Genç Bakış / Tarihçi / Yazar

AHİR ZAMAN OLGUSUNU ŞEHİR-KÜLTÜR-MEDENİYET TEKNİĞİYLE YORUMLAMAK-3

 

YAZI dizimizin üçüncü serisi münasebetiyle bu ayki yazımda da siz değerli okurlarımla birlikteyim.
3 ay önce başlattığım yazı dizisinde içinde bulunduğumuz zamanı şehir-kültür-medeniyet tekniği ve Peygamberimizin muhtelif hadisleri ile açıklamaya gayret ediyorum.
Üçüncü yazımda da sizlere zamanımızla ilgili bir takım şeyleri açıklamaya gayret edeceğim.
Malumunuzdur ki İslam kendisine tabi olanlara dünya hayatının ve maddiyatın put edilmesini yasaklamıştır. Ancak Müslüman toplumlar bu kuralı çiğnemiş olup tamamıyla makyavelist bir yapıya bürünmüştür. İslam toplumları yaptıkları ticarete malesef büyük hilelere karıştırmaktadır.
Mart 2020'de COVID-19 hastalığı ilk olarak Türkiye'de görüldüğü vakit, normal fiyatı 50 kuruş olan maskeyi 5-10 liraya satmaya çalışanlar, piyasa değeri 3-4 liralık makarnaları 45 liraya satmaya çalışanlar, daha çok para kazanma uğruna meyve ve sebzelerin çoğunu imha ederek mal arzını azaltıp, değeri haksızca yükseltip, haksız kazanç elde eden meyve ve sebze toptancıları buna örnek gösterilebilir.
Yine Hz.Peygamber bir başka ahirzaman hadisinde bu durumu şöyle açıklamıştır: “Ahirzamanda tüccarların çoğu hilekar olur ve mal sahibi malına tapar.” Tüm bunlardan sebep Müslümanların dürüstlük üzerine kurulu kültürleri aşınmış ve büyük bir yozlaşma meydana gelmiştir. Piyasalarda haram paraların dolaşımı muazzam derecelerde yaygınlaşmışıtır. Bu durumda helal paranın kıymetlenmesi mevzusunu açıklayabilir mahiyettedir. Hadisin ahirzamanda çok kıymetlenir dediği candan bir dost kısmını da açıklamak gerekirse şu argümanları kullanabiliriz: Bir toplumun başka toplumdan gerçekleştirdiği kültür ithalatı sadece kültürde değişiklikler meydana getirmez. İthal edilen kültüre uygun yaşam biçimlerinin ve insan tiplerinin de üretilmesini sağlar. Müslüman toplumların gerçekleştirdiği kültür ithalatı ve kendi kültürüne layıkıyla sahip çıkamaması durumu, İslam toplumlarında tamamıyla yabancı yaşam biçimleri ve insan tipleri yaratmıştır. Artan teknolojiyle birlikte yeni insan birlikte yeni insan tipi eskiye nazaran daha eğitimli, daha donanımlı ve dünya ile daha bütünleşik bir hale gelmişse de yeni insan tiplerinin seküler, bireyci, makyavelist, menfaatçi, maddiyatçı olmasının önüne geçilememiştir.
Malesef İslam toplumlarında yaratılan yeni insan tiplerinde bu kültürel özelliklerin baskın olması hadisin candan dostluklar kıymetlenir bahsinin açıklanması bu durumu açıklar mahiyettedir. Dünya politik düzeninde de SSCB'nin yıkılmasına müteakiben Neo-liberal düzen yegane söz sahibi olmuştur. Liberalizmin öne çıkardığı en temel  özelliklerden birisi ''bireycilik''tir. Buna göre birey her şeyden değerli ve her şeyin üstündedir. Neo-liberalizm ile birlikte dünyada gözle görülür bir bireycileşme eğilimi vardır. Bu durum malesef İslam toplumlarında da görülmeye başlanmıştır. Bireycileşme eğilimleri arttıkça insanlar birbirlerinin sıkıntısına daha fazla sessiz kalır olmuş ve bu durum samimi dostlukların kurulmasını önler bir niteliğe bürünmüştür. Bu durumda hadisin candan dostluklar kıymetlenir bahsini açıklar mahiyettedir.
Bu yazımda da zamanımızla ilgili bir takım hususları sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

Tarih: 15 Eylül 2021 Çarşamba    Hit: 568
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol