13 Haziran 2021 Pazar   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17.01.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

 

GEREK kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi, gerekse işçi çıkarma (fesih) yasağı süresi ile ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği süreleri Cumhurbaşkanı tarafından birkaç kez uzatılmıştı.
Son olarak 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan;
• 3134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma uygulamasından ve ödeneğinden yararlanma süresi Aralık ayı sonuna 31 Aralık 2020 tarihine kadar,
• 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de fesih yasağının, işverene tanınan işçiyi ücretsiz izne gönderme yetkisinin, süreleri 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi İki Ay Daha Uzatıldı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında, zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma uygulamasından ve çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2020/Aralık ayı sonuna kadar uzatıldı.
İşçi Çıkarma Yasağının Süresi İki Ay Uzatıldı
27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işten çıkarma yasağının süresi 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha yani 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Ücretsiz İzin Uygulamasının Süresi Uzatıldı
17 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, işten çıkarma yasağının uygulanacağı 3 aylık süre boyunca işverenlere çalışanlarını tamamen veya kısmen ücretsiz izin imkanı tanınmış, bu süre de Cumhurbaşkanı tarafından bir kaç kez uzatılmıştı. İşverene tanınan işçiyi ücretsiz izne gönderme yetkisinin süresi 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay, yani 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneğinde geçen süreler kıdem tazminatı hesabinda nasıl değerlendirilir?
Kanunda direk bir açıklama yok ama biz 3 yoldan sonuca gitmeye çalısacağız.
1-Kıdem tazminatı hesabında tutukluluk, grev ve lokavt sürelerinde iş sözleşmeleri askıda kabul edildiğinden çalışılmış süre olarak kabul edilmiyor. Bundan dolayıdır ki kıdem hesabında bu süreler düşünülüyor. Bu yönden bakarsak kısa çalışma ödeneğinden iş sözleşmesi askıda kabul edildiğinden kıdem hesabında dikkate alınmaması lazım.
2-Ama, 4857 sayılı iş kanununda yıllık izin hesabında zorlayıcı sebepler nedeniyle işyerinde bir haftadan fazla iş tatil edildiyse çalışılmadan geçirilen sürenin 15 günü çalışılmış gibi hesap ediliyor. O zaman buradan bakılırsa KÇÖ’deki sürelerden sadece 15 günü hesap edeceğiz.
3-Benim de katıldığım bu yol ise şu şekildedir: Eger kanunda açık bir ifade yoksa işçi yararına yorum ilkesi devreye girer ve işçiye tüm KÇÖ döneminde çalışılmış gibi kıdem süreleri hesabında dikkate alınır.

Tarih: 19 Kasım 2020 Perşembe    Hit: 5259
  • Ali Kahraman  30/11/2020 14:16:23

    Fatih bey merhaba, Yapmış olduğunuz yoruma ben de katılıyorum. Hem işçi lehine yorum, hem de zorlayıcı sebep üzerinden konu değerlendirildiğinde; işçinin kıdem hesabına bu sürecin olumsuz bir etkisinin olmaması gerekir. Vesselam...