20 Ocak 2020 Pazartesi   

Av. Melis SEVİNÇOĞLU / Avukat / Hukukçu Gözüyle /

İŞ HUKUKUNDA AYRIMCILIK TAZMİNATI

 

İŞVERENİN gerek iş sözleşmesi ile gerek kanunen uyması gereken yükümlülüklerinden biri de çalışanlarına eşit davranma borcudur. 
Eşit davranma borcu en basit tanımıyla; işverenin haklı nedenler bulunmadığı takdirde işçileri arasında farklı davranmamasını ifade eder.  Ancak eşit davranma borcu işverenin tüm işçilerine mutlak eşit davranması sonucu doğurmamaktadır. Bu borç işverenin gerek kıdemleri gerek pozisyonları aynı olan çalışanları için söz konusudur.
İş Kanunu’nun 5. maddesinde eşit davranma borcu düzenlenmiş olup madde hükmüne göre; işverenin aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle farklı ücret kararlaştıramayacağı, cinsiyet ve gebelik nedeniyle farklı muamelelerde bulunamayacağı düzenlenmiş olup bu durumların varlığı halinde  işverenin eşit davranma borcunu ihlal ettiğinden söz edilebilecektir.
Kanunun aynı maddesinde işverenin, iş ilişkisinde veya iş ilişkisinin sona ermesinde eşit davranma borcuna uygun hareket etmemesi halinde işçinin dört aya kadar ücreti tutarında tazminatı işçiye ödemek zorunda olduğu düzenlenmiştir. 
İşverenin eşit davranma borcunu ihlal etmesi halinde işçi, ayrımcılık tazminatının yanı sıra bu ayrımcılık nedeniyle yoksun kaldığı haklarını da talep edebilecektir. İşçi, eşitlik ilkesine aykırı olarak ödenmeyen veya eksik ödenen ücretini, ikramiyesini veya sosyal haklarını talep edebilecektir. 

Tarih: 19 Ağustos 2019 Pazartesi    Hit: 983
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol